• 05132221022
  • 09155122153
  • این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
  • شنبه تا پنج شنبه از ساعت 9 تا 14 - 16 تا 20

مقاومت 1 وات


In Stock: 100

0R-1Watt

قیمت فروش: 4,000 ﷼

مقاومت 0 اهم 1 وات

In Stock: 100

1.2K-1Watt

قیمت فروش: 4,000 ﷼

مقاومت 1.2 کیلو 1 وات

In Stock: 100

1.2M-1Watt

قیمت فروش: 4,000 ﷼

مقاومت 1.2 مگا 1 وات

In Stock: 100

1.2R-1Watt

قیمت فروش: 4,000 ﷼

مقاومت 1.2 اهم 1 وات

In Stock: 100

1.5K-1Watt

قیمت فروش: 4,000 ﷼

مقاومت 1.5 کیلو 1 وات

In Stock: 100

1.5M-1Watt

قیمت فروش: 4,000 ﷼

مقاومت 1.5 مگا 1 وات

In Stock: 100

1.5R-1Watt

قیمت فروش: 4,000 ﷼

مقاومت 1.5 اهم 1 وات

In Stock: 100

1.8K-1Watt

قیمت فروش: 4,000 ﷼

مقاومت 1.8 کیلو 1 وات

In Stock: 100

1.8M-1Watt

قیمت فروش: 4,000 ﷼

مقاومت 1.8 مگا 1 وات

In Stock: 100

1.8R-1Watt

قیمت فروش: 4,000 ﷼

مقاومت 1.8 اهم 1 وات

In Stock: 100

100K-1Watt

قیمت فروش: 4,000 ﷼

مقاومت 100 کیلو 1 وات

In Stock: 100

100R-1Watt

قیمت فروش: 4,000 ﷼

مقاومت 100 اهم 1 وات

In Stock: 100

10K-1Watt

قیمت فروش: 4,000 ﷼

مقاومت 10 کیلو 1 وات

In Stock: 100

10M-1Watt

قیمت فروش: 4,000 ﷼

مقاومت 10 مگا 1 وات

In Stock: 100

10R-1Watt

قیمت فروش: 4,000 ﷼

مقاومت 10 اهم 1 وات

In Stock: 100

120K-1Watt

قیمت فروش: 4,000 ﷼

مقاومت 120 کیلو 1 وات

In Stock: 100

120R-1Watt

قیمت فروش: 4,000 ﷼

مقاومت 120 اهم 1 وات

In Stock: 100

12K-1Watt

قیمت فروش: 4,000 ﷼

مقاومت 12 کیلو 1 وات

In Stock: 100

12R-1Watt

قیمت فروش: 4,000 ﷼

مقاومت 12 اهم 1 وات

In Stock: 100

150K-1Watt

قیمت فروش: 4,000 ﷼

مقاومت 150 کیلو 1 وات

In Stock: 100

150R-1Watt

قیمت فروش: 4,000 ﷼

مقاومت 150 اهم 1 وات

In Stock: 100

15K-1Watt

قیمت فروش: 4,000 ﷼

مقاومت 15 کیلو 1 وات

In Stock: 100

15R-1Watt

قیمت فروش: 4,000 ﷼

مقاومت 150 اهم 1 وات

In Stock: 100

180K-1Watt

قیمت فروش: 4,000 ﷼

مقاومت 180 کیلو 1 وات

In Stock: 100

180R-1Watt

قیمت فروش: 4,000 ﷼

مقاومت 180 اهم 1 وات

In Stock: 100

18K-1Watt

قیمت فروش: 4,000 ﷼

مقاومت 18 کیلو 1 وات

In Stock: 100

18R-1Watt

قیمت فروش: 4,000 ﷼

مقاومت 18 اهم 1 وات

In Stock: 100

1K-1Watt

قیمت فروش: 4,000 ﷼

مقاومت 1 کیلو 1 وات

In Stock: 100

1M-1Watt

قیمت فروش: 4,000 ﷼

مقاومت 1 مگا 1 وات

In Stock: 100

1R-1Watt

قیمت فروش: 4,000 ﷼

مقاومت 1 اهم 1 وات

In Stock: 100

2.2K-1Watt

قیمت فروش: 4,000 ﷼

مقاومت 2.2 کیلو 1 وات

In Stock: 100

2.2M-1Watt

قیمت فروش: 4,000 ﷼

مقاومت 2.2 مگا 1 وات

In Stock: 100

2.2R-1Watt

قیمت فروش: 4,000 ﷼

مقاومت 2.2 اهم 1 وات

In Stock: 100

2.7K-1Watt

قیمت فروش: 4,000 ﷼

مقاومت 2.7 کیلو 1 وات

In Stock: 100

2.7M-1Watt

قیمت فروش: 4,000 ﷼

مقاومت 2.7 مگا 1 وات

In Stock: 100

2.7R-1Watt

قیمت فروش: 4,000 ﷼

مقاومت 2.7 اهم 1 وات

In Stock: 100

220K-1Watt

قیمت فروش: 4,000 ﷼

مقاومت 220 کیلو 1 وات

In Stock: 100

220R-1Watt

قیمت فروش: 4,000 ﷼

مقاومت 220 اهم 1 وات

In Stock: 100

22K-1Watt

قیمت فروش: 4,000 ﷼

مقاومت 22 کیلو 1 وات

In Stock: 100

22R-1Watt

قیمت فروش: 4,000 ﷼

مقاومت 22 اهم 1 وات

In Stock: 100

270K-1Watt

قیمت فروش: 4,000 ﷼

مقاومت 270 کیلو 1 وات

In Stock: 100

270R-1Watt

قیمت فروش: 4,000 ﷼

مقاومت 270 اهم 1 وات

In Stock: 100

27K-1Watt

قیمت فروش: 4,000 ﷼

مقاومت 27 کیلو 1 وات

In Stock: 100

27R-1Watt

قیمت فروش: 4,000 ﷼

مقاومت 27 اهم 1 وات

In Stock: 100

3.3K-1Watt

قیمت فروش: 4,000 ﷼

مقاومت 3.3 کیلو 1 وات

In Stock: 100

3.3M-1Watt

قیمت فروش: 4,000 ﷼

مقاومت 3.3 مگا 1 وات

In Stock: 100

3.3R-1Watt

قیمت فروش: 4,000 ﷼

مقاومت 3.3 اهم 1 وات

In Stock: 100

3.9K-1Watt

قیمت فروش: 4,000 ﷼

مقاومت 3.9 کیلو 1 وات

In Stock: 100

3.9M-1Watt

قیمت فروش: 4,000 ﷼

مقاومت 3.9 مگا اهم 1 وات

In Stock: 100

3.9R-1Watt

قیمت فروش: 4,000 ﷼

مقاومت 3.9 اهم 1 وات

In Stock: 100

330K-1Watt

قیمت فروش: 4,000 ﷼

مقاومت 330 کیلو 1 وات

In Stock: 100

330R-1Watt

قیمت فروش: 4,000 ﷼

مقاومت 330 اهم 1 وات

In Stock: 100

33K-1Watt

قیمت فروش: 4,000 ﷼

مقاومت 33 کیلو 1 وات

In Stock: 100

33R-1Watt

قیمت فروش: 4,000 ﷼

مقاومت 33 اهم 1 وات

In Stock: 100

390K-1Watt

قیمت فروش: 4,000 ﷼

مقاومت 390 کیلو 1 وات

In Stock: 100

390R-1Watt

قیمت فروش: 4,000 ﷼

مقاومت 390 اهم 1 وات

In Stock: 100

39K-1Watt

قیمت فروش: 4,000 ﷼

مقاومت 39 کیلو 1 وات

In Stock: 100

39R-1Watt

قیمت فروش: 4,000 ﷼

مقاومت 39 اهم 1 وات

In Stock: 100

4.7K-1Watt

قیمت فروش: 4,000 ﷼

مقاومت 4.7 کیلو 1 وات

In Stock: 100

4.7M-1Watt

قیمت فروش: 4,000 ﷼

مقاومت 4.7 مگا 1 وات

In Stock: 100

4.7R-1Watt

قیمت فروش: 4,000 ﷼

مقاومت 4.7 اهم 1 وات

In Stock: 100

470K-1Watt

قیمت فروش: 4,000 ﷼

مقاومت 470 کیلو 1 وات

In Stock: 100

470R-1Watt

قیمت فروش: 4,000 ﷼

مقاومت 0 اهم 1 وات470

In Stock: 100

47K-1Watt

قیمت فروش: 4,000 ﷼

مقاومت 47 کیلو 1 وات

In Stock: 100

47R-1Watt

قیمت فروش: 4,000 ﷼

مقاومت 47 اهم 1 وات

In Stock: 100

5.6K-1Watt

قیمت فروش: 4,000 ﷼

مقاومت 5.6 کیلو 1 وات

In Stock: 100

5.6M-1Watt

قیمت فروش: 4,000 ﷼

مقاومت 5.6 مگا 1 وات

In Stock: 100

5.6R-1Watt

قیمت فروش: 4,000 ﷼

مقاومت 5.6 اهم 1 وات

In Stock: 100

560K-1Watt

قیمت فروش: 4,000 ﷼

مقاومت 560 کیلو 1 وات

In Stock: 100

560R-1Watt

قیمت فروش: 4,000 ﷼

مقاومت 560 اهم 1 وات

In Stock: 100

56K-1Watt

قیمت فروش: 4,000 ﷼

مقاومت 56 کیلو 1 وات

In Stock: 100

56R-1Watt

قیمت فروش: 4,000 ﷼

مقاومت 56 اهم 1 وات

In Stock: 100

6.8K-1Watt

قیمت فروش: 4,000 ﷼

مقاومت 6.8 کیلو 1 وات

In Stock: 100

6.8M-1Watt

قیمت فروش: 4,000 ﷼

مقاومت 6.8 مگا 1 وات

In Stock: 100

6.8R-1Watt

قیمت فروش: 4,000 ﷼

مقاومت 6.8 اهم 1 وات

In Stock: 100

680K-1Watt

قیمت فروش: 4,000 ﷼

مقاومت 680 کیلو 1 وات

In Stock: 100

680R-1Watt

قیمت فروش: 4,000 ﷼

مقاومت 680 اهم 1 وات

In Stock: 100

68K-1Watt

قیمت فروش: 4,000 ﷼

مقاومت 68 کیلو 1 وات

In Stock: 100

68R-1Watt

قیمت فروش: 4,000 ﷼

مقاومت 68 اهم 1 وات

In Stock: 100

8.2K-1Watt

قیمت فروش: 4,000 ﷼

مقاومت 8.2 کیلو 1 وات

In Stock: 100

8.2M-1Watt

قیمت فروش: 4,000 ﷼

مقاومت 8.2 مگا 1 وات

In Stock: 100

8.2R-1Watt

قیمت فروش: 4,000 ﷼

مقاومت 8.2 اهم 1 وات

In Stock: 100

820K-1Watt

قیمت فروش: 4,000 ﷼

مقاومت 820 کیلو 1 وات

In Stock: 100

820R-1Watt

قیمت فروش: 4,000 ﷼

مقاومت 820 اهم 1 وات

In Stock: 100

82K-1Watt

قیمت فروش: 4,000 ﷼

مقاومت 82 کیلو 1 وات

In Stock: 100

82R-1Watt

قیمت فروش: 4,000 ﷼

مقاومت 82 اهم 1 وات

با عضویت در خبرنامه ما از تخفیفات ویژه با خبر شوید.

saman-pay

 

© 2018 Pazh Electronics. All Rights Reserved.published by LivingLife