• 05132221022
  • 09155122153
  • این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
  • شنبه تا پنج شنبه از ساعت 9 تا 14 - 16 تا 20

مقاومت های 1/4 وات


In Stock: 90

0.5R-1/4W

قیمت فروش: 500 ﷼

مقاومت 0.5 اهم 1/4 وات

In Stock: 100

0R-1/4W

قیمت فروش: 500 ﷼

مقاومت 0 اهم 1/4 وات

In Stock: 100

1.2K-1/4W

قیمت فروش: 500 ﷼

مقاومت 1.2کیلو اهم 1/4 وات

In Stock: 100

1.2M-1/4W

قیمت فروش: 500 ﷼

مقاومت 1.2مگا اهم 1/4 وات

In Stock: 100

1.2R-1/4W

قیمت فروش: 500 ﷼

مقاومت 1.2 اهم 1/4 وات

In Stock: 100

1.5K-1/4W

قیمت فروش: 500 ﷼

مقاومت 1.5کیلو اهم 1/4 وات

In Stock: 100

1.5M-1/4W

قیمت فروش: 500 ﷼

مقاومت 1.5مگا اهم 1/4 وات

In Stock: 100

1.5R-1/4W

قیمت فروش: 500 ﷼

مقاومت 1.5 اهم 1/4 وات

In Stock: 100

1.8K-1/4W

قیمت فروش: 500 ﷼

مقاومت 1.8کیلو اهم 1/4 وات

In Stock: 100

1.8M-1/4W

قیمت فروش: 500 ﷼

مقاومت 1.8مگا اهم 1/4 وات

In Stock: 100

1.8R-1/4W

قیمت فروش: 500 ﷼

مقاومت 1.8 اهم 1/4 وات

In Stock: 100

100K-1/4W

قیمت فروش: 500 ﷼

مقاومت 100کیلو اهم 1/4 وات

In Stock: 100

100R-1/4W

قیمت فروش: 500 ﷼

مقاومت 100 اهم 1/4 وات

In Stock: 100

10K-1/4W

قیمت فروش: 500 ﷼

مقاومت 10کیلو اهم 1/4 وات

In Stock: 100

10M-1/4W

قیمت فروش: 500 ﷼

مقاومت 10مگا اهم 1/4 وات

In Stock: 100

10R-1/4W

قیمت فروش: 500 ﷼

مقاومت 10 اهم 1/4 وات

In Stock: 100

120R-1/4W

قیمت فروش: 500 ﷼

مقاومت 120 اهم 1/4 وات

In Stock: 100

12K-1/4W

قیمت فروش: 500 ﷼

مقاومت 12کیلو اهم 1/4 وات

In Stock: 100

12R-1/4W

قیمت فروش: 500 ﷼

مقاومت 12 اهم 1/4 وات

In Stock: 100

150K-1/4W

قیمت فروش: 500 ﷼

مقاومت 150کیلو اهم 1/4 وات

In Stock: 100

150R-1/4W

قیمت فروش: 500 ﷼

مقاومت 150 اهم 1/4 وات

In Stock: 100

15K-1/4W

قیمت فروش: 500 ﷼

مقاومت 15کیلو اهم 1/4 وات

In Stock: 100

15R-1/4W

قیمت فروش: 500 ﷼

مقاومت 15 اهم 1/4 وات

In Stock: 100

180K-1/4W

قیمت فروش: 500 ﷼

مقاومت 180کیلو اهم 1/4 وات

In Stock: 100

180R-1/4W

قیمت فروش: 500 ﷼

مقاومت 180 اهم 1/4 وات

In Stock: 100

18K-1/4W

قیمت فروش: 500 ﷼

مقاومت 18کیلو اهم 1/4 وات

In Stock: 100

18R-1/4W

قیمت فروش: 500 ﷼

مقاومت 18 اهم 1/4 وات

In Stock: 100

1K-1/4W

قیمت فروش: 500 ﷼

مقاومت 1کیلو اهم 1/4 وات

In Stock: 100

1M-1/4W

قیمت فروش: 500 ﷼

مقاومت 1مگا اهم 1/4 وات

In Stock: 100

1R-1/4W

قیمت فروش: 500 ﷼

مقاومت 1 اهم 1/4 وات

In Stock: 100

2.2K-1/4W

قیمت فروش: 500 ﷼

مقاومت 2.2کیلو اهم 1/4 وات

In Stock: 100

2.2M-1/4W

قیمت فروش: 500 ﷼

مقاومت 2.2مگا اهم 1/4 وات

In Stock: 100

2.2R-1/4W

قیمت فروش: 500 ﷼

مقاومت 2.2 اهم 1/4 وات

In Stock: 100

2.7K-1/4W

قیمت فروش: 500 ﷼

مقاومت 2.7کیلو اهم 1/4 وات

In Stock: 100

2.7M-1/4W

قیمت فروش: 500 ﷼

مقاومت 2.7مگا اهم 1/4 وات

In Stock: 100

2.7R-1/4W

قیمت فروش: 500 ﷼

مقاومت 2.7 اهم 1/4 وات

In Stock: 100

220K-1/4W

قیمت فروش: 500 ﷼

مقاومت 220کیلو اهم 1/4 وات

In Stock: 100

220R-1/4W

قیمت فروش: 500 ﷼

مقاومت 220 اهم 1/4 وات

In Stock: 100

22K-1/4W

قیمت فروش: 500 ﷼

مقاومت 22کیلو اهم 1/4 وات

In Stock: 100

22R-1/4W

قیمت فروش: 500 ﷼

مقاومت 22 اهم 1/4 وات

In Stock: 100

270K-1/4W

قیمت فروش: 500 ﷼

مقاومت 270کیلو اهم 1/4 وات

In Stock: 100

270R-1/4W

قیمت فروش: 500 ﷼

مقاومت 270 اهم 1/4 وات

In Stock: 100

27K-1/4W

قیمت فروش: 500 ﷼

مقاومت 27 کیلو اهم 1/4 وات

In Stock: 100

27R-1/4W

قیمت فروش: 500 ﷼

مقاومت 27 اهم 1/4 وات

In Stock: 100

3.3K-1/4W

قیمت فروش: 500 ﷼

مقاومت 3.3کیلو اهم 1/4 وات

In Stock: 100

3.3M-1/4W

قیمت فروش: 500 ﷼

مقاومت 3.3مگا اهم 1/4 وات

In Stock: 100

3.3R-1/4W

قیمت فروش: 500 ﷼

مقاومت 3.3 اهم 1/4 وات

In Stock: 100

3.9K-1/4W

قیمت فروش: 500 ﷼

مقاومت 3.9کیلو اهم 1/4 وات

In Stock: 100

3.9M-1/4W

قیمت فروش: 500 ﷼

مقاومت 3.9مگا اهم 1/4 وات

In Stock: 100

3.9R-1/4W

قیمت فروش: 500 ﷼

مقاومت 3.9 اهم 1/4 وات

In Stock: 100

330R-1/4W

قیمت فروش: 500 ﷼

مقاومت 330 اهم 1/4 وات

In Stock: 100

33K-1/4W

قیمت فروش: 500 ﷼

مقاومت 33کیلو اهم 1/4 وات

In Stock: 100

33R-1/4W

قیمت فروش: 500 ﷼

مقاومت 33 اهم 1/4 وات

In Stock: 100

390K-1/4W

قیمت فروش: 500 ﷼

مقاومت 390کیلو اهم 1/4 وات

In Stock: 100

390R-1/4W

قیمت فروش: 500 ﷼

مقاومت 390 اهم 1/4 وات

In Stock: 100

39K-1/4W

قیمت فروش: 500 ﷼

مقاومت 39کیلو اهم 1/4 وات

In Stock: 100

39R-1/4W

قیمت فروش: 500 ﷼

مقاومت 39 اهم 1/4 وات

In Stock: 100

4.7K-1/4W

قیمت فروش: 500 ﷼

مقاومت 4.7کیلو اهم 1/4 وات

In Stock: 100

4.7M-1/4W

قیمت فروش: 500 ﷼

مقاومت 4.7مگا اهم 1/4 وات

In Stock: 100

4.7R-1/4W

قیمت فروش: 500 ﷼

مقاومت 4.7 اهم 1/4 وات

In Stock: 100

470K-1/4W

قیمت فروش: 500 ﷼

مقاومت 470کیلو اهم 1/4 وات

In Stock: 100

470R-1/4W

قیمت فروش: 500 ﷼

مقاومت 470 اهم 1/4 وات

In Stock: 100

47K-1/4W

قیمت فروش: 500 ﷼

مقاومت 47کیلو اهم 1/4 وات

In Stock: 100

47R-1/4W

قیمت فروش: 500 ﷼

مقاومت 47 اهم 1/4 وات

In Stock: 100

5.6K-1/4W

قیمت فروش: 500 ﷼

مقاومت 5.6کیلو اهم 1/4 وات

In Stock: 100

5.6M-1/4W

قیمت فروش: 500 ﷼

مقاومت 5.6مگا اهم 1/4 وات

In Stock: 100

5.6R-1/4W

قیمت فروش: 500 ﷼

مقاومت 5.6 اهم 1/4 وات

In Stock: 100

560K-1/4W

قیمت فروش: 500 ﷼

مقاومت 560کیلو اهم 1/4 وات

In Stock: 100

560R-1/4W

قیمت فروش: 500 ﷼

مقاومت 560 اهم 1/4 وات

In Stock: 100

56K-1/4W

قیمت فروش: 500 ﷼

مقاومت 56کیلو اهم 1/4 وات

In Stock: 100

56R-1/4W

قیمت فروش: 500 ﷼

مقاومت 56 اهم 1/4 وات

In Stock: 100

6.8M-1/4W

قیمت فروش: 500 ﷼

مقاومت 6.8مگا اهم 1/4 وات

In Stock: 100

6.8R-1/4W

قیمت فروش: 500 ﷼

مقاومت 6.8 اهم 1/4 وات

In Stock: 100

680K-1/4W

قیمت فروش: 500 ﷼

مقاومت 680کیلو اهم 1/4 وات

In Stock: 100

680R-1/4W

قیمت فروش: 500 ﷼

مقاومت 680 اهم 1/4 وات

In Stock: 100

68K-1/4W

قیمت فروش: 500 ﷼

مقاومت 68کیلو اهم 1/4 وات

In Stock: 100

68R-1/4W

قیمت فروش: 500 ﷼

مقاومت 68 اهم 1/4 وات

In Stock: 100

8.2K-1/4W

قیمت فروش: 500 ﷼

مقاومت 8.2کیلو اهم 1/4 وات

In Stock: 100

8.2M-1/4W

قیمت فروش: 500 ﷼

مقاومت 8.2مگا اهم 1/4 وات

In Stock: 100

8.2R-1/4W

قیمت فروش: 500 ﷼

مقاومت 8.2 اهم 1/4 وات

In Stock: 100

820K-1/4W

قیمت فروش: 500 ﷼

مقاومت 820کیلو اهم 1/4 وات

In Stock: 100

820R-1/4W

قیمت فروش: 500 ﷼

مقاومت 820 اهم 1/4 وات

In Stock: 100

82K-1/4W

قیمت فروش: 500 ﷼

مقاومت 82کیلو اهم 1/4 وات

In Stock: 100

82R-1/4W

قیمت فروش: 500 ﷼

مقاومت 82 اهم 1/4 وات

با عضویت در خبرنامه ما از تخفیفات ویژه با خبر شوید.

saman-pay

 

© 2018 Pazh Electronics. All Rights Reserved.published by LivingLife